Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1991, Trường Mẫu giáo Bình Trinh Đông đã khẳng định thương hiệu tại Long An và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu giáo Bình Trinh Đông được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.