Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Tỉnh Long An
Điện thoại: 2723868180

Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7