Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Tỉnh Long An
Điện thoại: 2723868180
 08/10/20  Bản tin trường  169
Báo Cáo về việc công khai theo thông tư 36
 17/03/20  Bản tin trường  222
Căn cứ vào hướng dẫn số 953/HD-GD&ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Tân Trụ về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020.Căn cứ kế hoạch số 172/KH.MGBTĐ ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; căn cứ vào tình hình thực tế của trường mẫu ...