Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Tỉnh Long An
Điện thoại: 2723868180
Truyền thông về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tân Trụ năm 2020
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/02/2019
Ngày hiệu lực:
15/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng "Liên hoan tiếng hát tuổi mầm non" cấp huyện lần thứ 24

Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
24/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TEST

Ngày ban hành:
28/01/2018
Ngày hiệu lực:
28/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực